Train schedule Fastiv - Kozyatyn

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6201 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 05:01 06:47 93.3 01:46
6003/6203 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 06:55 10:30 154.6 03:35
6007/6209 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 07:53 11:10 153.9 03:17
6013/6205 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 10:17 13:39 154.6 03:22
6017/6207 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 12:14 15:11 151.6 02:57
6021/6211 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 15:11 18:53 154.6 03:42
6027/6213 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 17:21 20:32 154.6 03:11
6031/6215 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 18:50 22:13 154.6 03:23
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6202/6004 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:38 07:17 154.7 03:39
6204/6010 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:31 08:49 154.6 03:18
6206/6014 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 08:46 11:42 151.6 02:56
6208/6018 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 10:05 13:36 153.9 03:31
6210/6020 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 11:50 15:08 154.6 03:18
6212/6024 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 14:30 17:55 154.1 03:25
6214/6030 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 17:46 22:04 154.6 04:18
6216 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 20:53 22:37 93.3 01:44