Train schedule Fastiv - Kozyatyn

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6201 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 05:00 06:46 108.5 01:46
6003/6203 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 07:03 10:20 193.5 03:17
6009/6205 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 08:54 12:28 190.9 03:34
6011/6207 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 09:26 12:58 193.5 03:32
885 on Fr, Sa, Su Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Rivne 12:17 20:18 384.5 08:01
867 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Grechany 15:17 23:57 370.8 08:40
6019/6209 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 15:44 19:15 193.5 03:31
6027/6213 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 18:20 22:02 193.5 03:42
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6202/6008 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:36 07:05 451.9 03:29
6204/6018 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:20 09:01 456.6 03:41
870 on Mo, Sa, Su Shepetivka - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:35 09:42 584.8 06:07
868 daily Gmerynka-Pas. - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:40 11:37 587.4 05:57
6206 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 08:49 10:37 93.4 01:48
868 daily Grechany - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 04:10 12:06 594.5 07:56
6208/6026 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 12:04 15:31 460.6 03:27
6212 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 17:41 19:29 93.4 01:48
6214 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 20:22 22:08 93.5 01:46