Train schedule Fastiv - Kozyatyn

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6201 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 05:00 06:46 93.3 01:46
6003/6203 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 07:03 10:20 163.3 03:17
6009/6205 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 08:54 12:28 160.7 03:34
6011/6207 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 09:26 12:58 163.3 03:32
885 on Fr, Sa, Su Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Rivne 12:17 20:18 384.5 08:01
6013/6215 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 12:26 15:47 163.3 03:21
867 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Grechany 15:17 23:57 379.8 08:40
6019/6209 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 15:44 19:15 163.3 03:31
6027/6213 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 18:20 22:02 163.3 03:42
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6202/6008 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:36 07:05 304.8 03:29
6204/6018 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:20 09:01 306.8 03:41
870 on Mo, Sa, Su Shepetivka - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:35 09:42 436.9 06:07
6206 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 08:49 10:37 93.4 01:48
868 daily Grechany - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 04:10 12:06 463.0 07:56
6208/6026 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 12:04 15:31 310.8 03:27
6210 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 14:43 16:31 93.4 01:48
6212 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 17:41 19:29 93.4 01:48
6214 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 20:22 22:08 93.5 01:46