Train schedule Slovjansk - Blyznyuky - Lozova

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
7032/7034 daily * Slov'yans'k - Kharkiv-Pasazhyrs'kyy 06:20 11:02 189.0 04:42
6231/6232 daily * Svyatogirs'k - Blyznyuky 06:15 10:15 138.0 04:00
6072 daily * Skotuvata - Lozova 08:47 14:28 177.0 05:41
6016 daily * Fenol'na - Gavrylivka 14:11 18:33 132.0 04:22
6244 daily * Fenol'na - Lozova 18:14 22:50 173.0 04:36
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6251* daily * Lozova - Kramators'k 02:59 06:05 119.0 03:06
6233/6234 daily * Blyznyuky - Lyman 10:30 13:59 114.0 03:29
6257 daily * Lozova - Slov'yans'k 13:10 15:34 105.0 02:24
6007/6008 daily * Gavrylivka - Lyman 18:53 21:33 91.0 02:40