National electronic ticket operator
Railway train schedule Kyiv - Kharkiv

Railway train schedule Kyiv - Kharkiv

Prices for Kyiv - Kharkiv tickets

Prices for Kharkiv - Kyiv tickets