National electronic ticket operator
Railway train schedule Kharkiv - Kyiv

Railway train schedule Kharkiv - Kyiv

Prices for Kharkiv - Kyiv tickets

Prices for Kyiv - Kharkiv tickets