Railway train schedule Lysychansk - Vinnytsya

Prices for Lysychansk - Vinnytsya tickets

29.01.2022
from 222 uah.
30.01.2022
from 310 uah.
17.02.2022
from 311 uah.

Prices for Vinnytsya - Lysychansk tickets

26.01.2022
from 211 uah.
10.02.2022
from 308 uah.
11.02.2022
from 251 uah.