National railway ticket operator
Railway train schedule Znamyanka pasazhyrska - Vinnytsya
e-pidtrymka
Payment by ePidtrymka cards valid for railway tickets

Railway train schedule Znamyanka pasazhyrska - Vinnytsya

Prices for Znamyanka pasazhyrska - Vinnytsya tickets

28.09.2022
from 139 uah.
07.10.2022
from 195 uah.

Prices for Vinnytsya - Znamyanka pasazhyrska tickets

27.09.2022
from 139 uah.
04.10.2022
from 132 uah.
12.10.2022
from 132 uah.